Logo utforma til NM Kettlebell 2019.

NM Kettlebell 2019

Profileringsmateriell og logo utforma for NM Kettlebell 2019.
Rollups utforma for NM Kettlebell 2019.