Vi er Univerket

DESIGNSTUDIO

Unikt design – solid handverk

Univerket leverer sterke, visuelle prosjekt, forankra i designprosessar, fordjupning, eksperimentering og utprøvingar.
Vi er opptekne av å lytte til deg som kunde, og involverer deg gjerne i prosessenfor å ivareta dine behov og sikre at resultatet reflekterer deg og di bedrift.
Univerket består av seniordesignerane Trude Tenold og Heidi Gloppen, som begge har lang erfaring og solid kunnskap etter mange år i bransjen.
Vi har gode kontaktar og eit stort nettverk av både dyktige fotografar, illustratørar, tekstforfattarar, filmskaparar og programmerarar.

481 91 440 / trude@univerket.no

994 20 256 / heidi@univerket.no

MARKNADS­FØRING

Idé- og strategiarbeid og rådgjeving

TRYKK­SAKER

Utforming av brosjyrer, magasin, flyers, visittkort, prospekt, emballasje m.m.

REKLAME­KAMPANJAR

Arbeid med idé, konsept og utføring

LOGO- OG PROFIL­UTVIKLING

Utvikling av logo og visuell identitet.

MESSE­MATERIELL

Utforming av messeveggar, flyers og brosjyremateriell til bruk på messestand

BILDEKOR OG SKILT

Design til bilar og skilt.

WEB­DESIGN

Vi leverer både skreddarsydde og malbaserte nettsider

SOSIALE MEDIA

Rådgjeving, strategi og drifting av SoMe-kanalar

Referansar

Eg opplever Univerket som dyktige, kreative og profesjonelle i alle fasar.
Gode til å lytte og til å stille spørsmål også undervegs i prosessane.
Eg kjenner meg rett og slett trygg på at vi finn gode løysingar i lag!

KONTAKT OSS

Treng du ein ny logo til bedrifta di, ein plakat til eit arrangement
eller ein sparringpartner som kan gje gode råd om korleis du bør marknadsføre di bedrift eller ditt produkt?

Ta kontakt med oss for ein uforpliktande prat eller pristilbod.

481 91 440 / trude@univerket.no • 994 20 256 / heidi@univerket.no